top of page

Hur det fungerar steg-för-steg:

1 / Indikativt intresse

Det börjar med att våra medlemmar genomför en indikativ intresseanmälan till olika bolag. Det är bolag som andra medlemmar har uttryckt intresse för och där vi för tillfället letar efter möjligheter. 

 

När man fyller i formuläret så vill vi gärna vilja lära känna dig mer och förstå hur din investeringsstrategi ser ut, vilka bolag du är intresserad av och på vilken nivå du vill investera. Denna information är väldigt viktig för oss för den hjälper oss att prioritera vad våra medlemmar tycker är mest intressant och det ger oss också en indikation kring vilken köpkraft som finns. Detta använder vi som underlag i dialogerna vi har med eventuella säljare i bolagen.

 

När det sedan uppstår en konkret möjlighet så kommer vi kontakta en grupp medlemmar direkt och bjuda in dem till att kunna investera i bolaget. Detta baseras på informationen som har angivits vid intresseanmälan. 

2 / Teckna sig att delta

När vi har ett case live så bjuder vi in medlemmar till att teckna aktier och köpa in sig i målbolaget, detta sker genom att man får fylla i en teckningssedel genom Scrive. 

 

Väl där anges även förutsättningarna kring investeringen, det vill säga pris per aktie. Detta baseras på vad säljarna förväntar sig och vår uppgift är att verifiera att det är marknadsmässigt och att det sker andra transaktioner på den nivån.

 

När man tecknar sig så köper man in sig i ett gemensamt holdingbolag och man äger den vägen aktierna i målbolaget. Det innebär att det för målbolaget och säljarna bara finns en motpart i investeringen och det är en förutsättning för att kunna få till investeringen samt kunna administrera allt.

3 / Betalning

Betalning ska ske inom tre (3) arbetsdagar efter det att teckningssedeln har blivit signerad och betalningsinformationen bifogas i teckningsprocessen. Detta avtal är juridiskt bindande och det är viktigt att alla investerare för över pengarna till oss så att vi har kapaciteten att fullfölja investeringen. Vi ingår avtal med säljarna där vi är skyldiga att fullfölja köpet när ansökan väl har gått in till bolaget.

4 / Ansökan till bolaget

När teckningen är klar skickar vi in en ansökan till bolaget om att få affären godkänd. I vissa fall krävs det att styrelsen eller huvudägarna i bolaget ska godkänna transaktionen. Därefter ställs man inför ROFR (Right of Refusal) och Hembud vilket innebär att befintliga ägare har rättigheten att köpa aktierna först. Det innebär att investeringen kan falla på målsnöret för att någon annan köper aktierna. Det är därför väldigt viktigt att förstå hur befintliga investerare agerar och tänker samt förstå på vilken nivå man kan få igenom en investering. Det är viktigt för oss att det finns en hög sannolikhet att få igenom investeringen. 

 

Om investeringen inte skulle gå vägen första gången eller om det sker någon större nyhet kring bolaget så kommer vi behöva utvärdera situationen och eventuellt höja budet lite. Vi har enligt avtalet 120 dagar på oss att få till en investering, om det inte lyckas så betalar vi tillbaka pengarna till er.

5 / Godkänd affär

När affären blir godkänd av bolaget så ser vi till att genomföra investeringen. Vi för över pengarna till säljarna och aktierna förs över till oss. Som investerare hos Tioex så får man då en avräkningsnota skickad till sig som bekräftar ägandet.

6 / Exit

Vid en börsnotering (IPO) så kommer dina aktier med största sannolikhet delas ut till ett angivet VP-konto samt i vissa fall kommer aktierna säljs i samband med noteringen. Uppgifter kring VP- och bankkonto kommer vi samla in av er när det närmar sig och blir aktuellt.

bottom of page