FAQ

Hur fungerar en Venture Capital fond och hur presterar dem?

Cirka 2/3 av alla VC-investeringar i ett tidigt stadium genererar en förlust (baserat på amerikanska data). Men den möjliga uppsidan är väldigt hög och kompenserar för detta:

• För återstående 1/3 är avkastningen i genomsnitt tre gånger den inbetalda investeringen.

• För cirka 1,5% är avkastningen högre än 20 gånger den inbetalda investeringen.

• Detta säkerställer en genomsnittlig årlig avkastning på cirka 20% för VC-bolag i ett tidigt skede (baserat på amerikanska uppgifter).

• De enskilda företagens höga avkastningsavvikelse minskas genom diversifiering där ett typiskt innehav representerar mindre än 15% av den totala fondens storlek.

För fullständig läsning, klicka här:

https://www.svca.se/wp-content/uploads/2019/02/The-Role-of-Venture-Capital-for-Economic-Growth-in-the-Nordic-Region.pdf

Vad finns det för risker med att investera i onoterade unga tillväxtbolag?

Om du är en potentiell investerare är det viktigt att förstå de viktigaste egenskaperna och riskerna för privata marknadsinvesteringar innan du beslutar att gå vidare med till och med en liten investering:

• Detta är illikvida investeringar och ditt kapital kan vara inlåst under långa perioder

• Det är riskabla investeringar och du kan tappa en del av eller hela ditt innehav

• Det finns ofta lite information tillgänglig för potentiella investerare, eftersom tillgången är begränsad av företag

Vilka avgifter tar ni ut?

Avgifterna vi tar ut finansierar vår rigorösa granskningsprocess, service, lagliga och efterlevnadskostnader, investeringsstruktur, marginella transaktionskostnader och våra ansträngningar för att växa och förbättra effektiviteten på vår plattform. Vi är transparenta kring prissättningen men det kommer variera varje gång och beror bland annat på faktorer som storlek på dealen och komplexitet. Avgiftsmodellen är baserad på branschpraxis. Man betalar en transaktionsavgift vid köpet och därefter betalar man en årlig mindre avgift för att täcka allt löpande arbete (management fee). Om investeringen blir framgångsrik så får Tioex vara med och dela på en del av vinsten. Upplägget är precis som VC fonderna har, det vill säga att vi sitter i samma båt, och att vår förtjänst ligger i att investeringen ska lyckas.

Vad finns det för risker med att investera i onoterade unga tillväxtbolag?

Om du är en potentiell investerare är det viktigt att förstå de viktigaste egenskaperna och riskerna för privata marknadsinvesteringar innan du beslutar att gå vidare med till och med en liten investering:

• Detta är illikvida investeringar och ditt kapital kan vara inlåst under långa perioder

• Det är riskabla investeringar och du kan tappa en del av eller hela ditt innehav

• Det finns ofta lite information tillgänglig för potentiella investerare, eftersom tillgången är begränsad av företag

Tioex Technologies Nordic AB

Kontakt: johan@tioex.se