back the winners of tomorrow 

and invest with professionals

The concept of 10x

Tioex is a members based club focused on investments. For the first time in history we are creating the opportunity for individuals to invest in the most interesting private tech companies in an early phase. These companies are backed by renown Venture Capital (VC) firms and business angels and through our unique approach we act as partners to them. Our strategy involves bringing liquidity and flexibility to investors, entrepreneurs and employees and we are primarily buying minority stakes of existing shares at a market based valuation. A typical transaction involves us buying out shares from an early business angel or employees. If a founder is selling we could come in and buy a small portion of the shares. When there are professional investors behind the company we know that a thorough analysis have been made and there is a large underlying potential. The foundation of the name "Tioex" is based on the Swedish word 10x. It is based on the principle in Venture Capital that every investment should have the potential to generate ten times the capital invested. Through our unique approach we are opening a market that have historically been closed for regular people, until now.  

INVEST TOGETHER WITH VC'S AND BUSINESS ANGELS

WHY USE TIOEX?

WE CREATE ACCESS
BUILD YOUR PORTFOLIO
INVEST WITH 
VC:S
FIND THE NEXT UNICORN
No costs when investing
WE HANDLE ALL ADMIN

DO YOU WANT TO SELL SHARES?

WHY WE FOUNDED TIOEX

Tioex was founded 2019 by the entrepreneur Johan Hagglund who was part founding the edtech company DigiExam. DigiExam have with over a thousand customers all over the world succeeded to change how students conduct tests in schools and simplifies the everyday life of teachers and students. The company have been backed by top-tier international investors and Hagglund have in his role as a CEO been responsible for raising capital for the company and have a long experience in the field. 
The starting point of Tioex is that a lot of development has happened in the technology sector and in the capital markets the last ten years. When Hagglund was part founding DigiExam in 2011 the concept of a business angel was something new and barely existed. Today everyone with some money on the pocket want to invest in tech and there has been an enormous development - more and larger Venture Capital funds, business angels and crowd funding platforms. The problem is that there is none or limited opportunity to get liquidity (secondaries) in young private companies. Our focus is to solve this problem by buying existing shares from founders, business angels and employees and every investment we do is funded by our members. Tioex will then make sure to lower the administration and simplify the process for all parties involved. 

THE TEAM BEHIND TIOEX

Johan Hägglund

 

CEO

  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey LinkedIn Icon

Dangoor Associates AB

Legal Partner

FAQ samt hur Tioex fungerar

Hur fungerar en Venture Capital fond och hur presterar dem?

Cirka 2/3 av alla VC-investeringar i ett tidigt stadium genererar en förlust (baserat på amerikanska data). Men den möjliga uppsidan är väldigt hög och kompenserar för detta:

• För återstående 1/3 är avkastningen i genomsnitt tre gånger den inbetalda investeringen.

• För cirka 1,5% är avkastningen högre än 20 gånger den inbetalda investeringen.

• Detta säkerställer en genomsnittlig årlig avkastning på cirka 20 % för VC-bolag i ett tidigt skede (baserat på amerikanska uppgifter).

• De enskilda företagens höga avkastningsavvikelse minskas genom diversifiering där ett typiskt innehav representerar mindre än 15 % av den totala fondens storlek.

För fullständig läsning om Venture Capital i Norden:

https://www.svca.se/wp-content/uploads/2019/02/The-Role-of-Venture-Capital-for-Economic-Growth-in-the-Nordic-Region.pdf

För fullständig läsning om Venture Capital i Sverige:

https://www.svca.se/wp-content/uploads/2019/05/Economic-Footprint-of-Swedish-Venture-Capital.pdf

Är ni en crowdfunding platform?

Nej, Tioex tillgodoser likviditet för aktieägare i privata bolag genom att man kan köpa eller sälja onoterade aktier och vi arbetar inte med kapitalanskaffning för företagen. Bolagen vi arbetar med har redan befintliga investerare i form av riskkapitalbolag och/eller affärsänglar. 

Vad finns det för risker med att investera i onoterade unga tillväxtbolag?

Om du är intresserad av att investera i den här typen av bolag är det viktigt att förstå egenskaperna och riskerna:

• Detta är illikvida investeringar och ditt kapital kan vara inlåst under långa perioder

• Det är riskabla investeringar och du kan tappa en del av eller hela ditt innehav

• Det finns ofta begränsad information tillgängligt för investerare, eftersom bolagen är privata och inte är skyldiga att dela information

Vilka slags bolag fokuserar Tioex på?

Tioex utgår helt från sina medlemmars behov och intressen. Våra minimikrav är att bolagen ska ha gjort en Serie A runda samt har en bevisad affärsmodell. Våra medlemmars önskemål sträcker sig allt ifrån mogna pre-ipo bolag till tidiga bolag som nyligen har lanserat kommersiellt.

Hur fungerar Tioex rent praktiskt?

Som medlem behöver man enbart bestämma sig för att man vill investera i ett bolag, därefter sköter Tioex allt. När det väl sker en investering kommer vi investera tillsammans genom ett holdingbolag där Tioex sköter den löpande administrationen. 

När väl målbolaget säljs eller börsnoteras så kommer Tioex dela ut insatsen och eventuell vinst till ägarna. Detta sker genom utbetalning i pengar vid försäljning av bolaget eller genom aktier ifall målbolaget har börsnoterats. Vid en börsnotering väljer man sedan själv om man vill sälja aktierna i målbolaget direkt eller behålla långsiktigt. När det väl sker en försäljning eller börsnotering av målbolaget så har holding bolaget som Tioex administrerar spelat ut sin roll och kommer att upplösas. 

Kan man investera genom bolag?

Ja, det går lika bra att investera genom bolag som att investera privat. 

Hur mycket behöver man investera?

Minsta investeringsnivå varierar men brukar generellt vara runt 50 000 kr.

 

Vad kostar det att använda Tioex?

Det är avgiftsfritt för medlemmarna och oftast så brukar strukturen vara att Tioex får en del av vinsten som medlemmarna eventuellt gör på sin investering. Denna del brukar generellt sett vara upp emot 30 %. 

Får jag tillgång till information och löpande rapportering om företaget?

Nej, vi kommer behöva förlita oss på publik information. Bolag som ägs av VC:s har generellt sett vare sig skyldighet eller intressen att dela känslig information till minoritetsägare i bolaget.

Vad händer om jag bara vill köpa aktier direkt (och hamna i aktieboken) medan en start up är privat?

Realistiskt sett kan direkta investeringar vanligtvis inte ske under en minimistorlek på ett par miljoner kronor om du inte har direkta relationer eller kontakter inom bolaget, alternativt att du har ett bra rykte som investerare eftersom styrelser och ledning för privata företag i deras natur är protektionistiska och skyddande.

Welcome to

THE NEXT BIG THING

Tioex Technologies

Hovslagargatan 5, 111 48 Stockholm, Sweden

Contact:

johan@tioex.se