backa morgondagens vinnare 

och investera med proffsen

Konceptet 10x

Tioex är en medlemsbaserad investeringsklubb vars syfte är att demokratisera ägandet och bryta upp traditonella barriärer. För första gången någonsin så skapar vi möjligheten för privatpersoner att investera i de mest intressanta onoterade techbolagen i en tidig fas. Bolagen backas av kända Venture Capital (VC) bolag och affärsänglar och genom vårt unika tillvägagångssätt så agerar vi partners till dessa. Vår strategi går ut på att bidra med likviditet och flexibilitet för investerare, entreprenörer och anställda då vi främst köper minioritetsposter av befintliga onoterade aktier (secondaries) på marknadsmässig värdering. En typisk transaktion är att vi köper ut aktier från tidiga affärsänglar eller anställda. Tioex kommer därefter in som mellanhand och ansvarar för all administration samt ser till att bolaget kan fortsätta drivas lika effektivt. Då det finns professionella investerare i ryggen så vet vi att en gedigen analys har gjorts och att det finns en stor underliggande potential. Grunden för namnet Tioex Technologies bygger på principen inom Venture Capital att varje investering ska ha potentialen att nå 10x i avkastning. Genom vårt innovativa tillvägagångssätt öppnar vi upp en lukrativ marknad som historiskt sett varit stängd för gemene man, fram tills nu. 

Kontakt för aktuella möjligheter

INVESTERA TILLSAMMANS MED VC'S OCH AFFÄRSÄNGLAR

VARFÖR TIOEX?

VI SKAPAR ACCESS
BYGG DIN EGEN PORTFÖLJ
INVESTERA MED VC:S
HITTA NÄSTA UNICORN
kostnadsfritt 
att investera
VI sköter all ADMIN

 VILL DU SÄLJA AKTIER?

VARFÖR VI STARTADE TIOEX

Tioex grundades 2019 av entreprenören Johan Hägglund som ligger bakom ed-tech företaget DigiExam. Bolaget har med över tusen kunder globalt lyckats digitalisera och förändra hur elever skriver prov i skolan och förenklar vardagen för lärare och elever. DigiExam har backats av namnkunniga internationella investerare och Johan har i sin roll som VD ansvarat för bolagets kapitalanskaffning och har en lång erfarenhet inom området. 
 
Utgångspunkten för Tioex är att det har skett en otrolig utveckling inom teknologi och kapitalmarknaden dem senaste 10 åren. När Hägglund var med och grundade DigiExam 2011 så var begreppet affärsängel något nytt och främmande och existerade knappt. Idag vill varenda person med lite pengar på fickan in i tech och det har skett ett stort inflöde av kapital - större och fler riskkapitalfonder, affärsänglar samt alternativa investeringsplattformar. Utmaningen idag är att bolag kan vara privata mycket längre och det finns begränsade möjligheter att få likviditet (secondaries) i unga onoterade bolag. Vårt fokus är att lösa det problemet genom att gå in och köpa ut mindre poster aktier från grundare, affärsänglar samt anställda och det sker genom att varje investering finansieras av våra medlemmar. Tioex går därför in som en mellanhand och ser till att transaktionen kan gå igenom och att målbolaget kan fortsätta att drivas effektivt.

GRUNDARNA BAKOM TIOEX

Johan Hägglund

VD

  • Grey LinkedIn Icon
download.png
  • Grey LinkedIn Icon

Dangoor Associates AB

 

Legal Partner

FAQ samt hur Tioex fungerar

Hur fungerar en Venture Capital fond och hur presterar dem?

Cirka 2/3 av alla VC-investeringar i ett tidigt stadium genererar en förlust (baserat på amerikanska data). Men den möjliga uppsidan är väldigt hög och kompenserar för detta:

• För återstående 1/3 är avkastningen i genomsnitt tre gånger den inbetalda investeringen.

• För cirka 1,5% är avkastningen högre än 20 gånger den inbetalda investeringen.

• Detta säkerställer en genomsnittlig årlig avkastning på cirka 20 % för VC-bolag i ett tidigt skede (baserat på amerikanska uppgifter).

• De enskilda företagens höga avkastningsavvikelse minskas genom diversifiering där ett typiskt innehav representerar mindre än 15 % av den totala fondens storlek.

För fullständig läsning om Venture Capital i Norden:

https://www.svca.se/wp-content/uploads/2019/02/The-Role-of-Venture-Capital-for-Economic-Growth-in-the-Nordic-Region.pdf

För fullständig läsning om Venture Capital i Sverige:

https://www.svca.se/wp-content/uploads/2019/05/Economic-Footprint-of-Swedish-Venture-Capital.pdf

Är ni en crowdfunding platform?

Nej, Tioex tillgodoser likviditet för aktieägare i privata bolag genom att man kan köpa eller sälja onoterade aktier och vi arbetar inte med kapitalanskaffning för företagen. Bolagen vi arbetar med har redan befintliga investerare i form av riskkapitalbolag och/eller affärsänglar. 

Vad finns det för risker med att investera i onoterade unga tillväxtbolag?

Om du är intresserad av att investera i den här typen av bolag är det viktigt att förstå egenskaperna och riskerna:

• Detta är illikvida investeringar och ditt kapital kan vara inlåst under långa perioder

• Det är riskabla investeringar och du kan tappa en del av eller hela ditt innehav

• Det finns ofta begränsad information tillgängligt för investerare, eftersom bolagen är privata och inte är skyldiga att dela information

Vilka slags bolag fokuserar Tioex på?

Tioex utgår helt från sina medlemmars behov och intressen. Våra minimikrav är att bolagen ska ha gjort en Serie A runda samt har en bevisad affärsmodell. Våra medlemmars önskemål sträcker sig allt ifrån mogna pre-ipo bolag till tidiga bolag som nyligen har lanserat kommersiellt.

Hur fungerar Tioex rent praktiskt?

Som medlem behöver man enbart bestämma sig för att man vill investera i ett bolag, därefter sköter Tioex allt. När det väl sker en investering kommer vi investera tillsammans genom ett holdingbolag där Tioex sköter den löpande administrationen. 

När väl målbolaget säljs eller börsnoteras så kommer Tioex dela ut insatsen och eventuell vinst till ägarna. Detta sker genom utbetalning i pengar vid försäljning av bolaget eller genom aktier ifall målbolaget har börsnoterats. Vid en börsnotering väljer man sedan själv om man vill sälja aktierna i målbolaget direkt eller behålla långsiktigt. När det väl sker en försäljning eller börsnotering av målbolaget så har holding bolaget som Tioex administrerar spelat ut sin roll och kommer att upplösas. 

Kan man investera genom bolag?

Ja, det går lika bra att investera genom bolag som att investera privat. 

Hur mycket behöver man investera?

Minsta investeringsnivå varierar men brukar generellt vara runt 50 000 kr.

 

Vad kostar det att använda Tioex?

Det är avgiftsfritt för medlemmarna och oftast så brukar strukturen vara att Tioex får en del av vinsten som medlemmarna eventuellt gör på sin investering. Denna del brukar generellt sett vara upp emot 30 %. 

Får jag tillgång till information och löpande rapportering om företaget?

Nej, vi kommer behöva förlita oss på publik information. Bolag som ägs av VC:s har generellt sett vare sig skyldighet eller intressen att dela känslig information till minoritetsägare i bolaget.

Vad händer om jag bara vill köpa aktier direkt (och hamna i aktieboken) medan en start up är privat?

Realistiskt sett kan direkta investeringar vanligtvis inte ske under en minimistorlek på ett par miljoner kronor om du inte har direkta relationer eller kontakter inom bolaget, alternativt att du har ett bra rykte som investerare eftersom styrelser och ledning för privata företag i deras natur är protektionistiska och skyddande.

Welcome to

THE NEXT BIG THING