backa morgondagens vinnare 

och investera med proffsen

Konceptet 10x

Tioex är en medlemsbaserad investeringsklubb vars syfte är att demokratisera ägandet och bryta upp traditonella barriärer. För första gången någonsin så skapar vi möjligheten för privatpersoner att investera i dem mest intressanta onoterade techbolagen i en tidig fas. Bolagen backas av kända Venture Capital (VC) bolag och affärsänglar och genom vårt unika tillvägagångssätt så agerar vi partners till dessa. Vår strategi går ut på att bidra med likviditet och flexibilitet för investerare, entreprenörer och anställda då vi främst köper minioritetsposter av befintliga onoterade aktier (secondaries) på marknadsmässig värdering. En typisk transaktion är att vi köper ut aktier från tidiga affärsänglar eller anställda. Om en grundare vill sälja en del av sina onoterade aktier kan vi köpa en liten post av dennes innehav. Tioex kommer därefter in som mellanhand och ansvarar för all administration samt ser till att bolaget kan fortsätta drivas lika effektivt. Då det finns professionella investerare i ryggen så vet vi att en gedigen analys har gjorts och att det finns en stor underliggande potential. Grunden för namnet Tioex Technologies bygger på principen inom Venture Capital att varje investering ska ha potentialen att nå 10x i avkastning. Genom vårt innovativa tillvägagångssätt öppnar vi upp en lukrativ marknad som historiskt sett varit stängd för gemene man, fram tills nu. 

INVESTERA TILLSAMMANS MED VC'S OCH AFFÄRSÄNGLAR

VARFÖR TIOEX?

VI SKAPAR ACCESS
BYGG DIN EGEN PORTFÖLJ
INVESTERA MED VC:S
HITTA NÄSTA UNICORN
kostnadsfritt 
att investera
VI sköter all ADMIN

 VILL DU SÄLJA AKTIER?

VARFÖR VI STARTADE TIOEX

Tioex grundades 2019 av entreprenören Johan Hägglund som ligger bakom ed-tech företaget DigiExam. Bolaget har med över tusen kunder globalt lyckats digitalisera och förändra hur elever skriver prov i skolan och förenklar vardagen för lärare och elever. DigiExam har backats av namnkunniga internationella investerare och Johan har i sin roll som VD ansvarat för bolagets kapitalanskaffning och har en lång erfarenhet inom området. 
 
Utgångspunkten för Tioex är att det har skett en otrolig utveckling inom teknologi och kapitalmarknaden dem senaste 10 åren. När Hägglund var med och grundade DigiExam 2011 så var begreppet affärsängel något nytt och främmande och existerade knappt. Idag vill varenda person med lite pengar på fickan in i tech och det har skett ett stort inflöde av kapital - större och fler riskkapitalfonder, affärsänglar samt alternativa investeringsplattformar. Utmaningen idag är att bolag kan vara privata mycket längre och det finns begränsade möjligheter att få likviditet (secondaries) i unga onoterade bolag. Vårt fokus är att lösa det problemet genom att gå in och köpa ut mindre poster aktier från grundare, affärsänglar samt anställda och det sker genom att varje investering finansieras av våra medlemmar. Tioex går därför in som en mellanhand och ser till att transaktionen kan gå igenom och att målbolaget kan fortsätta att drivas effektivt.

GRUNDARNA BAKOM TIOEX

Johan Hägglund

VD

  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey LinkedIn Icon

Dangoor Associates AB

 

Legal Partner

FAQ samt hur Tioex fungerar

Hur fungerar en Venture Capital fond och hur presterar dem?

Cirka 2/3 av alla VC-investeringar i ett tidigt stadium genererar en förlust (baserat på amerikanska data). Men den möjliga uppsidan är väldigt hög och kompenserar för detta:

• För återstående 1/3 är avkastningen i genomsnitt tre gånger den inbetalda investeringen.

• För cirka 1,5% är avkastningen högre än 20 gånger den inbetalda investeringen.

• Detta säkerställer en genomsnittlig årlig avkastning på cirka 20 % för VC-bolag i ett tidigt skede (baserat på amerikanska uppgifter).

• De enskilda företagens höga avkastningsavvikelse minskas genom diversifiering där ett typiskt innehav representerar mindre än 15 % av den totala fondens storlek.

För fullständig läsning om Venture Capital i Norden:

https://www.svca.se/wp-content/uploads/2019/02/The-Role-of-Venture-Capital-for-Economic-Growth-in-the-Nordic-Region.pdf

För fullständig läsning om Venture Capital i Sverige:

https://www.svca.se/wp-content/uploads/2019/05/Economic-Footprint-of-Swedish-Venture-Capital.pdf

Är ni en crowdfunding platform?

Nej, Tioex tillgodoser likviditet för aktieägare i privata bolag genom att man kan köpa eller sälja onoterade aktier och vi arbetar inte med kapitalanskaffning för företagen. Bolagen vi arbetar med har redan befintliga investerare i form av riskkapitalbolag och/eller affärsänglar. 

Vad finns det för risker med att investera i onoterade unga tillväxtbolag?

Om du är intresserad av att investera i den här typen av bolag är det viktigt att förstå egenskaperna och riskerna:

• Detta är illikvida investeringar och ditt kapital kan vara inlåst under långa perioder

• Det är riskabla investeringar och du kan tappa en del av eller hela ditt innehav

• Det finns ofta begränsad information tillgängligt för investerare, eftersom bolagen är privata och inte är skyldiga att dela information

Vilka slags bolag fokuserar Tioex på?

Tioex utgår helt från sina medlemmars behov och intressen. Våra minimikrav är att bolagen ska ha gjort en Series A runda samt har en bevisad affärsmodell. Våra medlemmars önskemål sträcker sig allt ifrån mogna pre-ipo bolag såsom Klarna, Truecaller, Mathem och Kry till bolag i tidigare faser såsom Budbee, DigiExam eller Mentimeter. Listan kan göras lång och kommer successivt att byggas ut. 

Hur fungerar Tioex rent praktiskt?

Som medlem kan man ställning till en lista på en rad bolag där man indikativt kan fylla i att man är intresserad. Bolagen som listas baseras på önskemål från andra medlemmar. Om det sedan blir en matchning med en säljare så kommer vi att nå ut direkt till medlemmarna som har signalerat intresse för att köpa aktier i det onoterade företaget. Då får vissa medlemmar möjligheten att direkt ta ställning till om man vill fullfölja sin intresseanmälan. Därefter sätter vi upp en struktur som gör att vi kan genomföra transaktionen för medlemmarnas räkning.

Hur mycket behöver man investera?

Minsta investeringsnivå varierar men brukar generellt variera mellan 25 000 - 50 000 kr.

Hur tjänar en VC fond pengar?

VC-fonder tjänar sina pengar på två sätt. Den första är en förvaltningsavgift (vanligtvis 2% av fonden/år) som hjälper dem att driva och hantera fonden genom att anställa teammedlemmar och ha de resurser som finns tillgängliga för att betala för andra dagliga utgifter.

Det andra och primära sättet för VC:s är ”carried interests”, vilket i huvudsak är en procentandel av de vinster som gjorts i händelse av en exit (förvärv eller börsnoteringar) från sina portföljbolag. För de flesta fonder ligger carried interest på 20% , medan de återstående 80% distribueras till deras LP:s.

Läs mer: https://medium.com/@rohit_bhargava/demystifying-funding-understanding-the-vc-business-model-b66747ff1549

 

Vad kostar det att använda Tioex och vem kan bli medlem?

Den som är intresserad av aktier och tech kan bli medlem hos Tioex. Det är avgiftsfritt för medlemmarna och oftast så brukar strukturen vara att Tioex får en del av vinsten som medlemmarna eventuellt gör på sin investering. Denna del brukar generellt sett vara runt 30 %.

Vad händer om jag bara vill köpa aktier direkt (och hamna i aktieboken) medan en start up är privat?

Realistiskt sett kan direkta investeringar vanligtvis inte ske under en minimistorlek på ett par miljoner kronor om du inte har direkta relationer eller kontakter inom bolaget, alternativt att du har ett bra rykte som investerare eftersom styrelser och ledning för privata företag i deras natur är protektionistiska och skyddande.

Får jag tillgång till information och löpande rapportering om företaget?

Vanligtvis görs inte detaljerad information såsom ekonomi, prognoser, strategi mm tillgänglig för investerare. Privata företag är vanligtvis inte skyldiga att sprida sådan information och det ligger även i deras natur att hålla mycket av informationen bland styrelse och ledningsgrupp.

 

Vi utgår från analyserna och slutsatserna som professionella och framgångsrika investerare har gjort. Eftersom dessa värderingar fastställdes av riskkapitalbolag utifrån deras omfattande due diligence kommer detta logiskt sett fungera som ett bra riktmärke.

 

När det är tillgängligt delar vi information till medlemmar om företaget - rapporter från tredje part, pressartiklar och annan allmänt tillgänglig information. Vi uppmuntrar medlemmar att bedriva oberoende forskning, att bygga komfort och förståelse för potentiella investeringar, gå igenom möjligheter och risker, för att se till att de har tillräckligt på fötterna för att fatta ett informerat beslut.

Welcome to

THE NEXT BIG THING

Tioex Technologies Nordic AB

Kontakt: johan@tioex.se