backa morgondagens vinnare 

och investera med proffsen

Konceptet 10x

Tioex är en medlemsbaserad investeringsklubb. För första gången någonsin så skapar vi möjligheten för sk "retail investors" (semi-professionella och individer) att investera i de mest intressanta techbolagen i en tidig fas. Bolagen backas av kända Venture Capital (VC) bolag och affärsänglar och genom vårt unika tillvägagångssätt så agerar vi partners till dessa. Vår strategi går ut på att bidra med likviditet och flexibilitet för investerare, entreprenörer och anställda då vi främst köper minioritetsposter av befintliga aktier på marknadsmässig värdering. En typisk transaktion är att vi köper ut aktier från tidiga affärsänglar eller anställda. Om en grundare säljer kan vi köpa en liten post av dennes innehav. Tioex fungerar därefter på samma sätt som en vanlig VC och kommer in som en partner och stöttar befintliga investerare och ledning. Då det finns professionella investerare i ryggen så vet vi att en gedigen analys har gjorts och att det finns en stor underliggande potential. Grunden för namnet Tioex Technologies bygger på principen inom Venture Capital att varje investering ska ha potentialen att nå 10x i avkastning. Genom vårt innovativa tillvägagångssätt öppnar vi upp en lukrativ marknad som historiskt sett varit stängd för gemene man, fram tills nu. 

INVESTERA TILLSAMMANS MED VC'S OCH AFFÄRSÄNGLAR

VARFÖR TIOEX?

VI SKAPAR ACCESS
BYGG DIN EGEN PORTFÖLJ
INVESTERA MED VC:S
HITTA NÄSTA UNICORN
kostnadsfritt 
att investera
VI sköter all ADMIN

 HUR TIOEX GRUNDADES

Tioex grundades 2019 av entreprenören Johan Hägglund som ligger bakom ed-tech företaget DigiExam. Bolaget har med över tusen kunder globalt lyckats digitalisera och förändra hur elever skriver prov i skolan och förenklar vardagen för lärare och elever. DigiExam har backats av namnkunniga internationella investerare och Johan har i sin roll som VD ansvarat för bolagets kapitalanskaffning och har en lång erfarenhet inom området. 
 
Utgångspunkten för Tioex är att det har hänt otroligt mycket inom teknologi och kapitalmarknaden de senaste 10 åren. När Hägglund var med och grundade DigiExam 2011 så var begreppet affärsängel något nytt och främmande och existerade knappt. Idag vill varenda person med lite pengar på fickan in i tech och det har skett en enorm utveckling - större och fler riskkapitalfonder, affärsänglar samt alternativa investeringsplattformar. Problemet är att bolag idag är privata mycket längre och det finns begränsade möjligheter att få likviditet (secondaries) i unga onoterade bolag. Vårt fokus är att lösa det problemet genom att gå in och köpa ut mindre poster aktier från grundare, affärsänglar samt anställda och det sker genom att varje investering finansieras av våra medlemmar. Tioex går därför in som en mellanhand och ser till att transaktionen kan gå igenom och att målbolaget kan fortsätta att drivas effektivt.

TEAMET BAKOM TIOEX

Johan Hägglund

VD

  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey LinkedIn Icon

Dangoor Associates AB

 

Legal Partner

FAQ samt hur Tioex fungerar

Hur fungerar en Venture Capital fond och hur presterar dem?

Cirka 2/3 av alla VC-investeringar i ett tidigt stadium genererar en förlust (baserat på amerikanska data). Men den möjliga uppsidan är väldigt hög och kompenserar för detta:

• För återstående 1/3 är avkastningen i genomsnitt tre gånger den inbetalda investeringen.

• För cirka 1,5% är avkastningen högre än 20 gånger den inbetalda investeringen.

• Detta säkerställer en genomsnittlig årlig avkastning på cirka 20 % för VC-bolag i ett tidigt skede (baserat på amerikanska uppgifter).

• De enskilda företagens höga avkastningsavvikelse minskas genom diversifiering där ett typiskt innehav representerar mindre än 15 % av den totala fondens storlek.

För fullständig läsning om Venture Capital i Norden:

https://www.svca.se/wp-content/uploads/2019/02/The-Role-of-Venture-Capital-for-Economic-Growth-in-the-Nordic-Region.pdf

För fullständig läsning om Venture Capital i Sverige:

https://www.svca.se/wp-content/uploads/2019/05/Economic-Footprint-of-Swedish-Venture-Capital.pdf

Är ni en crowdfunding platform?

Nej, Tioex tillgodoser likviditet för aktieägare i privata bolag och vi arbetar inte med kapitalanskaffning för företagen. Bolagen vi arbetar med har redan befintliga investerare i form av riskkapitalbolag och/eller affärsänglar. 

Vad finns det för risker med att investera i onoterade unga tillväxtbolag?

Om du är intresserad av att investera i den här typen av bolag är det viktigt att förstå egenskaperna och riskerna:

• Detta är illikvida investeringar och ditt kapital kan vara inlåst under långa perioder

• Det är riskabla investeringar och du kan tappa en del av eller hela ditt innehav

• Det finns ofta begränsad information tillgängligt för investerare, eftersom bolagen är privata och inte är skyldiga att dela information

Vilka slags bolag fokuserar Tioex på?

Tioex identifierar olika möjligheter och analyserar därefter företagen för att se om dem är lämpliga att investera i. Vi ser helst att bolaget har gjort en Serie A runda då det innebär att man har gjort en due dilligence, värderingen har gjorts av professionella investerare samt att bolaget har ett etablerat styrelsearbete. Vi vill även att bolagen har en bevisad affärsmodell samt genererar intäkter. Utifrån dessa parametrar så eliminieras en stor del av risken i företagen. 

Hur fungerar Tioex rent praktiskt?

Tioex fungerar precis som en VC förutom att vi har ingen fond struktur med Limited Partners (LPs) utan våra medlemmar väljer själva vilka investeringar dem vill delta i samt tar investeringsbesluten på egen hand. Vi erbjuder en selekterad del av våra medlemmar möjligheten att köpa in sig i olika typer av bolag, detta baseras på Client Evaluation Form som varje medlem måste fylla i. Därefter så sätter vi upp ett holdingbolag där investerarna äger preferensaktier och där Tioex äger stamaktier. Tioex representerar därefter medlemmarna och sköter all kontakt med bolaget samt all nödvändig och löpande administration. När bolaget senare säljs eller börsnoteras så delas pengarna ut till medlemmarna som har investerat i holdingbolaget.

Vem kan bli medlem i Tioex?

Tioex är en medlemsklubb där den som är intresserad av aktier och tech kostnadsfritt kan bli medlem och därefter logga in och börja engagera sig. Vi styrs av våra medlemmarnas behov och intressen för olika företag. Vi har även olika nivåer av medlemskap vilket styrs av hur aktiv man är samt hur ofta och mycket man investerar. Ett basmedlemskap innebär att man kan logga in och bidra med bolag man är intresserad av samt delge oss intressenivåer för olika sektorer, det innebär dock inte att man är garanterad att få förfrågningar kring att investera i olika bolag.  

Hur mycket behöver man investera?

Minsta investeringsnivå är 25 000 kr.

Hur tjänar en VC fond pengar?

VC-fonder tjänar sina pengar på två sätt. Den första är en förvaltningsavgift (vanligtvis 2% av fonden/år) som hjälper dem att driva och hantera fonden genom att anställa teammedlemmar och ha de resurser som finns tillgängliga för att betala för andra dagliga utgifter.

Det andra och primära sättet för VC:s är ”carried interests”, vilket i huvudsak är en procentandel av de vinster som gjorts i händelse av en exit (förvärv eller börsnoteringar) från sina portföljbolag. För de flesta fonder ligger carried interest på 20% , medan de återstående 80% distribueras till deras LP:s.

Läs mer: https://medium.com/@rohit_bhargava/demystifying-funding-understanding-the-vc-business-model-b66747ff1549

 

Vad kostar det att använda Tioex?

Tioex är gratis att använda för medlemmar och är helt utan avgifter. Istället tar Tioex en sk profit sharing ifall investeringen som medlemmarna gör blir framgångsrik, då får Tioex en del av vinsten.

Vad händer om jag bara vill köpa aktier direkt (och hamna i aktieboken) medan en start up är privat?

Realistiskt sett kan direkta investeringar vanligtvis inte ske under en minimistorlek på ett par miljoner kronor om du inte har direkta relationer eller kontakter inom bolaget, alternativt att du har ett bra rykte som investerare eftersom styrelser och ledning för privata företag i deras natur är protektionistiska och skyddande.

Får jag tillgång till information och löpande rapportering om företaget?

Vanligtvis görs inte detaljerad information såsom ekonomi, prognoser, strategi mm tillgänglig för investerare. Privata företag är vanligtvis inte skyldiga att sprida sådan information och det ligger även i deras natur att hålla mycket av informationen bland styrelse och ledningsgrupp.

 

Vi utgår från analyserna och slutsatserna som professionella och framgångsrika investerare har gjort. Eftersom dessa värderingar fastställdes av riskkapitalbolag utifrån deras omfattande due diligence kommer detta logiskt sett fungera som ett bra riktmärke.

 

När det är tillgängligt delar vi information till medlemmar om företaget - rapporter från tredje part, pressartiklar och annan allmänt tillgänglig information. Vi uppmuntrar medlemmar att bedriva oberoende forskning, att bygga komfort och förståelse för potentiella investeringar, gå igenom möjligheter och risker, för att se till att de har tillräckligt på fötterna för att fatta ett informerat beslut.

Welcome to

THE NEXT BIG THING

Tioex Technologies Nordic AB

Kontakt: johan@tioex.se